Trisept Żel – Pomarańcz

Nowość! Żel do dezynfekcji rąk.

 • Skuteczność – podwójna siła alkoholi

 • Szeroki zakres działania. Likwiduje wirusy, bakterie i grzyby

 • Higieniczna dezynfekcja rąk – rejestracja produktu biobójczego

 • Delikatny dla rąk – zawiera glicerynę i D-panthenol


Produkt służący do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produkt do powszechnego stosowania oraz do stosowania w obszarze medycznym.

Stosować preparat na czyste dłonie. Dezynfekcja higieniczna – nanieść 3 ml preparatu na dłonie, wcierać dokładnie w skórę rąk przez 30 sekund.

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • Działa drażniąco na oczy.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia
 • i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Pierwsza pomoc:

 • W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie bądź etykietę.
 • W kontakcie ze skórą: nie należy spodziewać się negatywnych skutków zdrowotnych po narażeniu tą drogą.
 • W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe i płukać obficie dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut.
 • W przypadku spożycia: przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów.
 • Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8174/20

Tymczasem w strefie wiedzy...

 1. Bądź bezpieczny w dobie koronawirusa

  Ostatnie kilka tygodni spędziliśmy w domu, odcięci od świata. Powód? Szerząca się pandemia wirusa, powszechnie nazywanego koronawirusem. Nikomu nieznany dotychczas wirus powoduje chorobę układu oddechowego podobną do grypy. Najczęstsze objawy to kaszel, duszność, wysoka gorączka, a w cięższych przypadkach występują trudności z oddychaniem.

  Czytaj dalej
 2. Jak skutecznie zabezpieczyć się przed koronawirusem w dobie pandemii?

  W dobie pandemii spowodowanej koronawirusem wytyczne Ministerstwa Zdrowia nakazują noszenie maseczek osłaniających usta i nos, częste mycie rąk oraz utrzymywanie dystansu między osobami.

  Czytaj dalej
 3. Czyste ręce - dbajmy o bezpieczeństwo

  Czyste ręce są wtedy, kiedy będziemy je myli przez 30 sekund śpiewając pod nosem ulubioną piosenkę. Ale czy na pewno? Czy mydło jest w stanie usunąć wszystkie patogenny ze skóry dłoni? Dlaczego lekarze, pielęgniarki przed każdym kontaktem z pacjentem dezynfekują ręce specjalistycznymi preparatami?

  Czytaj dalej