Środek biobójczy

Kosmetyk

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Nie zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Posiada udowodnioną skuteczność potwierdzoną badaniami PZH* (Państwowy Zakład Higieny)

Tylko nawilża, pielęgnuje i chroni skórę

Posiada na etykiecie informację o właściwościach wirusobójczych, bakteriobójczych oraz grzybobójczych

Tylko działanie antybakteryjne

Posiada na etykiecie informację o zawartości i stężeniu alkoholu

Najczęściej brak informacji o stężeniu alkoholu w składzie

Posiada określoną ilość płynu potrzebnego do jednorazowej
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk

Najczęściej brak określonej ilości płynu potrzebnej do dezynfekcji rąk

Posiada określony czas dezynfekcji

Najczęściej brak określonego czasu potrzebnego do dezynfekcji rąk