Dezynmax TZF

Płyn do dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń. Produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym, służący do dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.


Nanieść preparat na suche i czyste powierzchnie lub urządzenia dbając o całkowite ich pokrycie. Działanie wirusobójcze preparatu występuje po 30 sekundach, natomiast wirusobójcze po 5 minutach. Przez cały czas kontaktu powierzchnie muszą być zwilżone preparatem.

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • Działa drażniąco na oczy.
 • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
 • Palenie wzbronione.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są
  i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy CO2, gaśnicy pianowej, proszkowej do gaszenia.
 • Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Wdychanie – w dużych stężeniach opary mają działanie znieczulające i mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie,
  zawroty głowy oraz objawy ze strony centralnego układu nerwowego. Aerozole drażnią drogi oddechowe i mogą wywoływać kaszel i trudności z oddychaniem.
 • Kontakt ze skórą – nie przewiduje się podrażnienia skóry przy zwyczajnym stosowaniu.
 • Kontakt z oczami – bezpośredni kontakt może spowodować podrażnienie.
 • Połykanie – po połknięciu może
  wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty i biegunka.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8017/20

Tymczasem w strefie wiedzy...

 1. Bądź bezpieczny w dobie koronawirusa

  Ostatnie kilka tygodni spędziliśmy w domu, odcięci od świata. Powód? Szerząca się pandemia wirusa, powszechnie nazywanego koronawirusem. Nikomu nieznany dotychczas wirus powoduje chorobę układu oddechowego podobną do grypy. Najczęstsze objawy to kaszel, duszność, wysoka gorączka, a w cięższych przypadkach występują trudności z oddychaniem.

  Czytaj dalej
 2. Jak skutecznie zabezpieczyć się przed koronawirusem w dobie pandemii?

  W dobie pandemii spowodowanej koronawirusem wytyczne Ministerstwa Zdrowia nakazują noszenie maseczek osłaniających usta i nos, częste mycie rąk oraz utrzymywanie dystansu między osobami.

  Czytaj dalej
 3. Czyste ręce - dbajmy o bezpieczeństwo

  Czyste ręce są wtedy, kiedy będziemy je myli przez 30 sekund śpiewając pod nosem ulubioną piosenkę. Ale czy na pewno? Czy mydło jest w stanie usunąć wszystkie patogenny ze skóry dłoni? Dlaczego lekarze, pielęgniarki przed każdym kontaktem z pacjentem dezynfekują ręce specjalistycznymi preparatami?

  Czytaj dalej