Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

Produkty

Trisept Max

Produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym.
Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.

Stosować preparat na czyste dłonie.
Dezynfekcja higieniczna – nanieść 3 ml preparatu na dłonie, wcierać dokładnie w skórę rąk przez 30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna – nanieść 2 razy 3 ml wcierać przez 3 minuty. Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Przez cały czas dezynfekcji ręce utrzymywać w stałej wilgotności.

  • Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • Działa drażniąco na oczy.
  • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
  • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  • Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać.

W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy CO2, gaśnicy pianowej, proszkowej do gaszenia.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Chronić przed dziećmi.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0001/TP/20

Substancje czynne:

Etanol – 730 g/kg, Propan-2-ol – 100 g/kg

Pliki do pobrania

Trisept MAX – plakat informacyjny

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.