Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

Produkty

Trisept Complex

Produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z żywnością.
Płyn do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni oraz urządzeń.

Produkt może być stosowany do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz przeznaczonych dla ludzi i zwierząt. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.

Dezynfekcja rąk: Stosować preparat na czyste dłonie. Dezynfekcja higieniczna – nanieść 3 ml preparatu na dłonie,wcierać dokładnie w skórę rąk przez 30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna – nanieść 2 razy 3 ml wcierać przez 3 minuty. Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Przez cały czas dezynfekcji ręce utrzymywać w stałej wilgotności. Dezynfekcja powierzchni: Nanieść preparat na suche i czyste powierzchnie lub urządzenia dbając o całkowite ich pokrycie. Działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze preparatu występuje po 30 sekundach.W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością po dezynfekcji spłukać powierzchnie wodą przeznaczoną do spożycia. Produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z żywnością.

  • Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • Działa drażniąco na oczy.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
  • Nie palić.
  • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
   je łatwo usunąć. Nadal płukać.W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
  • Wdychanie – w dużych stężeniach opary mają działanie znieczulające i mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy oraz objawy

ze strony centralnego układu nerwowego. Aerozole drażnią drogi oddechowe i mogą wywoływać kaszel i trudności z oddychaniem.

 • Kontakt ze skórą – nie przewiduje się podrażnienia skóry przy zwyczajnym stosowaniu.

 

Kontakt z oczami – bezpośredni kontakt może spowodować podrażnienie.

 • Połykanie – po połknięciu może wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty i biegunka.

 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0007/TP/20

Substancje czynne:

Etanol – 700 g/kg

Pliki do pobrania

triseptComplex
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.