Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

Produkty

Dezynmax

Płyn do dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń. Produkt o działaniu wirusobójczym służący do dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.

Nanieść preparat na suche i czyste powierzchnie lub urządzenia dbając o całkowite ich pokrycie. Działanie wirusobójcze preparatu występuje po 30 sekundach.

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • Działa drażniąco na oczy.
 • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
 • Palenie wzbronione.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są
  i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy CO2, gaśnicy pianowej, proszkowej do gaszenia.
 • Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Wdychanie – w dużych stężeniach opary mają działanie znieczulające i mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie,
  zawroty głowy oraz objawy ze strony centralnego układu nerwowego. Aerozole drażnią drogi oddechowe i mogą wywoływać kaszel i trudności z oddychaniem.
 • Kontakt ze skórą – nie przewiduje się podrażnienia skóry przy zwyczajnym stosowaniu.
 • Kontakt z oczami – bezpośredni kontakt może spowodować podrażnienie.
 • Połykanie – po połknięciu może
  wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty i biegunka.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8017/20

Substancje czynne:

Etanol – 730 g/kg, Propan-2-ol – 100 g/kg

Pliki do pobrania

DEZYNMAX
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.